Return to site

Smart Food Alliance bezoekt Picnic

Op weg naar een klimaatneutrale distributie

De eerste bijeenkomst van de Smart Food Alliance (SFA) van dit jaar was een groot succes. Gerard Scheij van Picnic nam de leden van de Smart Food Alliance mee in de wereld van klimaatneutrale distributie en belichtte de kansen die zich daar voordoen. De Smart Food Alliance wordt gevormd door directieleden van 25 middelgrote bedrijven uit de agrofoodsector die zich inzetten voor een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem.

Picnic is een nieuwe speler in de online retail en heeft haar succes te danken aan o.a. het innovatieve distributieconcept. De onderliggende datatechnologie is hierbij essentieel. Deze draagt bij aan een geoptimaliseerd voedseldistributiesysteem en het minimaliseren van de impact op het milieu. De leden van de Smart Food Alliance vinden het belangrijk om dit door te rekenen om een idee te krijgen van de milieuwinst.

Rob van Brouwershaven, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van LNV, belichtte de ontwikkelingen van de voedselagenda van het ministerie. Deze agenda bepaalt in grote mate hoe ons voedselsysteem eruit moet gaan zien. Het ministerie heeft de Smart Food Alliance nadrukkelijk gevraagd om mee te denken over die voedselagenda. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag.

Meer weten? Stuur een e-mail naar lisa.bottema@smartfoodalliance.nl.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK