Return to site

Het Nationaal Preventieakkoord zet mooie ambities neer, maar meer integrale inzet is nodig voor duurzame en gezonde voeding

Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op het voorkomen van overgewicht, het aanpakken van problematisch alcoholgebruik en het verminderen van roken. Om dit te bereiken zullen de overheid, bedrijven en NGO’s tal van maatregelen nemen om consumenten te nudgen om gezonder te leven. De Smart Food Alliance, een groep bestaande uit ruim 30 middelgrote bedrijven uit de agrofoodsector, is voorstander van het bevorderen van gezondere voeding en het creëren van een gezonde voedselomgeving voor de consument. De groep is daarnaast van mening dat je een gezond en duurzaam leven niet los van elkaar kunt zien, het vergt een integrale aanpak.

Gezonde voeding als norm
Gezonde voeding is noodzakelijk als het gaat om de gezondheid van mensen en het tegengaan van voedsel gerelateerde ziekten, zoals diabetes type 2. Veel leden van de Smart Food Alliance zetten zich in voor gezonde voeding door nieuwe, gezonde producten te introduceren en productsamenstellingen te verbeteren. Zij verlagen bijvoorbeeld de hoeveelheden suiker en zout in de producten. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijf Henri die begin 2018 acht nieuwe dressings met natuurlijke ingrediënten en minder toegevoegde suiker op de markt bracht.

Om consumenten echt gezonder te laten eten, moeten we daarnaast meer inzetten op de voedselkeuze van de consument zodat the healthy choice the easy choice wordt. Dit kunnen we realiseren door producten zoals groenten en fruit meer te promoten en bijvoorbeeld het drinken van meer water te stimuleren. Ook een verantwoord voedselaanbod in supermarkten en in de foodservice stimuleert consumenten om gemakkelijker de gezonde én duurzame voedselkeuze te maken. Zo werkt de retailer PLUS continu aan het vergroten van haar gezonde én verantwoorde assortiment. Dit soort bedrijven maken gezonde en duurzame voeding de norm.  

Integrale benadering van gezond en duurzaam
Om consumenten te helpen de gezonde keuze te maken, wil de Rijksoverheid uiterlijk in 2020 een nieuw breed gedragen voedselkeuzelogo introduceren. De Smart Food Alliance is voorstander van een logo dat naast de gezondheid van een product, ook de impact van de productie toont. Zo worden producenten en consumenten gestimuleerd gezonde en duurzame stappen te zetten.

Vervolgstappen
Middelgrote bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het Nationaal Preventieakkoord. Zij zetten al stappen, en zien kansen en uitdagingen op weg hiernaartoe. Een gezonder en duurzamer Nederland kan alleen worden gerealiseerd met alle schakels in de keten, van producent tot supermarkt. De komende tijd zal de Smart Food Alliance hierover in gesprek gaan met de overheid.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK