Return to site

Koplopers en Achterblijvers aan het woord in de Kamer

Hoorzitting over kringlooplandbouw

Maandag komt de minister van LNV met haar langverwachte realisatieplan voor de visie op Kringlooplandbouw. Om goed beslagen ten ijs te komen organiseerde de Tweede Kamercommissie voor landbouw afgelopen donderdag een hoorzitting met stakeholders uit het veld. De Kamer wilde de mening weten van koplopers én traditionele spelers in de landbouwwereld. Protix, die de volgende keer aanwezig is op een Smart Food Alliance-bijeenkomst, was een van de bedrijven die gehoord werd.

Er zijn twaalf partijen gehoord, van de vereniging voor Vegan-cyclische landbouw tot aan LTO, van het Wereld Natuur Fonds tot aan de producenten vereniging voor varkenshouderij. Vijf zaken die als rode draad opvielen door alle betogen:

  1. Er is brede steun voor de visie van de minister op kringlooplandbouw. Ook vindt iedereen dat zij zelf al aardig op weg zijn om invulling te geven aan kringlooplandbouw.
  2. Koplopers zijn essentieel om de transitie naar kringlooplandbouw op gang te brengen.
  3. Er moet een duidelijke definitie komen van kringlooplandbouw, de doelstellingen en de parameters waaraan afgemeten kan worden of we vorderingen maken. Als voorbeeld wordt de energietransitie genoemd waar het doel duidelijk is en waar vorderingen gemeten worden in afname van CO2-equivalenten.
  4. Er is experimenteerruimte nodig voor nieuwe innovaties. Wetgeving, vaak Europese wetgeving, is geregeld een belemmering om nieuwe ideeën over kringlooplandbouw uit te proberen. De overheid en het bedrijfsleven moeten hierover de dialoog aangaan.
  5. Verdienvermogen is de Achilleshiel van kringlooplandbouw. (Agrarische) ondernemers hebben een wenkend perspectief nodig om investeringen in een nieuw systeem van voedselproductie te maken.

Voor de Smart Food Alliance zijn deze geluiden uit de maatschappij goed nieuws. De Smart Food Alliance is een groep van koploperbedrijven. De Smart Food Alliance is een business netwerk van dit soort bedrijven. De bedrijven leren van elkaar.

De afgelopen maanden hebben we, mede dankzij een vraag van LNV, meer inzicht gekregen in de verdienmodellen van koploperbedrijven. We zullen doorgaan om dit verder uit te bouwen. Ook praten we op hoog niveau mee over de doelstellingen van kringlooplandbouw.

De Smart Food Alliance helpt bedrijven met het opzetten van een Public Affairs-strategie. Wij kunnen bedrijven helpen zich voor te bereiden op een bezoek van een minister, het schrijven van een position paper of vragen van de Kamer.

Wilt u meer weten over de Smart Food Alliance?

Neem conctact op met Lisa Bottema: 0634203367

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK