Return to site

Voedseltransitie vertaald naar verdienmodellen

De maatschappij vraagt van de voedselsector duurzaam, gezond en eerlijk voedsel. Veel innovaties van bedrijven zijn hierop gericht. Maar hoe maak je van al deze innovaties ook een zakelijk succes?

De Smart Food Alliance bestaat uit 30 koploperbedrijven uit de agrofoodsector. Deze bedrijven weten hoe zij voedseltransitie en kringlooplandbouw succesvol kunnen verweven met hun businessmodel. Wij deden, in opdracht van het ministerie van LNV, onderzoek naar wat de bedrijven van de Smart Food Alliance anders doen dan een gemiddeld bedrijf. In VMT verscheen op 26 mei een artikel over dit onderzoek. Lees het artikel hier

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK