Return to site

Smart Food Alliance reageert op de visie van minister Schouten

Op 8 september jl. heeft minister Schouten haar visie op Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerd. De Smart Food Aliance heeft hierop gereageerd met een position paper, om te komen tot de kringlooplandbouw. In het position paper staan een aantal punten die, volgens de Smart Food Alliance, cruciaal zijn om de kringlooplandbouw te realiseren. De komende tijd zal de Smart Food Alliance werken aan een concreet actieplan voor de invulling hiervan.

De position paper is aangeboden aan minister Schouten, het ministerie van LNV en de vaste commissie van LNV van de Tweede Kamer.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK