Return to site

Smart Food Alliance steunt plannen minister LNV

De minister presenteerde vorige week, 17 juni, de plannen om haar visie op kringlooplandbouw te realiseren. Maandag 24 juni debatteerde de kamer hierover. Ook de Smart Food Alliance kwam ter sprake als goed voorbeeld van een bedrijvennetwerk. Afgelopen donderdag, 27 juni was de Smart Food Alliance te gast bij LNV om ideeën te wisselen over deze plannen.

De bedrijven van de Smart Food Alliance steunen de plannen van de minister. Uiteraard hebben ook koploperbedrijven zoals bij de Smart Food Alliance ook punten die beter of anders zouden moeten. De Smart Food Alliance is wel van mening dat het plan voldoende bodem biedt om samen met het ministerie te bouwen aan kringlooplandbouw.

De Smart Food Alliance zou graag zien dat er meer aandacht komt voor ketensamenwerking in kringlooplandbouw. Vooruitstrevende voedselverwerkende bedrijven en retail moeten een belangrijke rol spelen als brug tussen boer en burger. Wij bieden de minister graag aan de ervaring die koploperbedrijven hebben opgebouwd hiervoor te gebruiken.

Daarnaast zou er meer aandacht moeten komen voor innovatie en clusterinitiatieven. Innovatie is meer dan kennis verwerven of kennis toepassen. Het vergt een ander soort overheidssteun dan wat de topsectoren op dit moment bieden.

Het bezoek is afgesloten met de afspraak om op korte termijn met de minister zelf, en met de top van het ministerie te praten over concrete plannen en nieuwe projecten van de Smart Food Alliance over kringlooplandbouw.

Wordt vervolgd!

Over de Smart Food Alliance

De Smart Food Alliance is een netwerk CEO’s en directieleden uit de agrofoodsector. Het zijn leiders van succesvolle middelgrote koploperbedrijven uit de agrofoodsector die bereid zijn hun ‘nek uit te steken’. Zij zetten zich in voor een toekomstbestendig voedselsysteem: gezond, circulair en klimaatneutraal, voor een eerlijke prijs.

Wilt u meer informatie over de Smart Food Alliance? Neem dan contact op met Lisa Bottema (06-34203367).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK