Return to site

Waar en op welke wijze wordt een kameel geslacht?

Dit was één van de 434 schriftelijke vragen van de Tweede Kamer aan de minister van LNV over de Miljoenennota 2020. Veel van de overige 433 vragen zijn meer direct relevant voor een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem. Een overzicht van de meest relevante vragen die betrekking hebben op de Smart Food Alliance:

  • Kringlooplandbouw
  • Groenten- en fruitconsumptie
  • Verdienvermogen
  • Voedselverspilling
  • Duurzame eiwitten
  • Kennis en innovatie

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw is een collectieve zoektocht volgens de minister. Toch wil de Tweede Kamer meer helderheid dan dat. Zo wil de kamer graag weten wat de definitie is van kringlooplandbouw. Daarnaast wil de Kamer graag weten wat de prioriteiten van de minister zijn binnen kringlooplandbouw en of dierenwelzijn en biologische landbouwbouw daarbij horen.
 

Kringlooplandbouw gaat het nodige betekenen voor de inrichting van voedselketens. De Kamer wil graag zien hoe voedselketens gaan veranderen en waarom we niet gewoon de import van stikstof in veevoer verbieden zoals de minister eerder geopperd heeft.
 

Tenslotte, en daar gaat het toch om bij een begrotingsbehandeling, het geld. De kamer wil graag weten hoeveel kennis- en innovatiebudget van WUR besteed wordt aan kringlooplandbouw en hoe zich dat verhoudt tot onderzoek voor ouderwetse landbouw, gericht op volume en lage prijs.

Groenten en fruit consumptie

In Nederland eten we nog steeds veel te weinig groenten en fruit. In principe is dat een kwestie voor VWS, maar het punt komt ook op de vragenlijst van het ministerie van LNV. De kamer zou graag zien dat de consumptie van groenten en fruit gestimuleerd worden. De Kamer wil weten wat de effecten van BTW-verhoging op groente- en fruit consumptie zijn geweest. Ook wil de Kamer graag weten wat de minister gaat doen om meer groenten en fruit op scholen aan te bieden via schoolfruit.

Verdienvermogen

Vrijdag 27 september komt de de Taskforce verdienvermogen met haar aanbevelingen. Het debat hierover moet dan eigenlijk nog beginnen. De enige vraag nu daarover was: "Kunt u aangeven welke acties zijn ondernomen om in samenwerking met agrarische ondernemers en ketenpartijen verder te werken aan een nieuw perspectief: duurzaam en innovatief met het vooruitzicht een goede boterham te kunnen verdienen?"

Voedselverspilling

Tegengaan van voedselverspilling heeft hoge prioriteit bij de minister. De Kamer wil weten met welke concrete maatregelen de minister komt, hoeveel geld daarvoor is gereserveerd en hoe zich dat verhoudt met het efficiënter maken van biomassa en reststromen. Ook wil de Kamer meer inzicht in voedselverspilling, en op welke wijze het beleid van de minister ertoe bijdraagt dat voedselverspilling vermindert.

Duurzame eiwitten

Er zijn weinig vragen over duurzame eiwitten, vleesvervangers en eiwittransitie. Dit lijken nog geen politiek onderwerpen? Wel wil de kamer weten of er (buiten het onderzoek bij de WUR) nog ander geld is voor eiwittransitie en of plantaardige melkalternatieven als schoolmelk gegeven kunnen worden.

Kennis en innovatie.

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de WUR. Veel van de vragen van de Kamer zullen leiden tot aanvullend onderzoek bij Wageningen. Daarnaast heeft de Kamer ook vragen over de positie van Wageningen in de Topsectoren. Met name waarom het geld voor toegepast onderzoek geheel, of bijna geheel naar Wageningen gaat.

Deelnemen aan de Smart Food Alliance

De Smart Food Alliance is een business netwerk van CEO’s en directieleden uit de agrofoodsector. Het zijn leiders van succesvolle middelgrote koploperbedrijven uit de agrofoodsector die bereid zijn hun ‘nek uit te steken’. Zij zetten zich in voor een toekomstbestendig voedselsysteem: gezond, circulair en klimaatneutraal, voor een eerlijke prijs.

Wilt u meer informatie over de Smart Food Alliance? Neem dan contact op met Lisa Bottema (06-34203367).

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK